چرند و پرند

  • بهش میگم بیا کتت رو تنت کنم ، بیرون سرده میگه خجالتم نده!!
  • با یک ذوقی اومده میگه مامان من و تو پت و مت هستیم مگه نه؟!!!

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
شایلی

آزاده جون چرا پستهای قبلیتو نمی تونم ببینم؟! فقط عنوان پست قبلیت هست!

زهرا(مامان مهتاب

از دست این محمد علی...[لبخند]

مامان

[قهقهه]عجب پسری

آرتین و مامان زهرا

[تعجب][ [لبخند]

آرتین و مامان زهرا

[تعجب][ [لبخند]