انگشت شصت و سبابه‌اش رو بهم چسبونده و میگه مامان بهم یاد میئی چطوری با دستم سق بزنم. بچه‌ام میخواست وشگن زدن یاد بگیره.

/ 9 نظر / 2 بازدید
لیلی مامان آراز

[خنده][خنده][خنده]

آرین و مامانی

سلام حال شما خوبین؟ واقعا که آدم تو محیط مصلا حالش میگیره یادش بخیر زمانی که تو نمایشگاه دائمی برگزار میشد خیلی با صفا بود این همیشه تو خونه های ما هم بحثش هست که اونجا خیلی خیلی بهتر بود [ماچ][گل]

مامان آرین

[ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب]

مامان نورا

چقدر بچه ها دربکارگیری کلمات خلاقن !!![خنده][ماچ]

آرام

ببوس این پسرکنجکاووباحالو[قلب][گل][گل] خوب بهش یادبده مامان خوب ومهربون[شیطان][عصبانی]

آزاده

دیروز در مهد فکر کنم اموزش بشکن داشتن .پسر[منهم میخواست یاد بگیره [سوال][لبخند]