مرتب کردن به روش محمد علی

رفته توی اتاقش و صداش نمیاد. حمیدرضا صداش میکنه میگه بابایی چیکار میکنی؟

محمدعلی: دارم لباسهامو کوتاه میکنم.

رفتم توی اتاق میبینم لباسهاشو داره از جالباسی جدا میکنه میریزه کف کمد.خنده

/ 5 نظر / 3 بازدید
مهناز

سلام.دلم برا پسر عسلت با این تیکه هاش یه زره شده. امیدوارم خوب باشین. [خداحافظ]

مامان ارشک

رییس ما هم خیلی دل خوش کرده که من فول تایم شم ولی فکر نکنم. خانه بازی بوستان همونه که تو میدون پونکه؟

آزاده

مامان ارشک عزیز بله خانه بازی توی میدان پونکه.